Menu

Introduction

The Introduction part of your research should be in balance with its Conclusion part (see Structure  & Formatting).

Hence, the following topics your introduction has to talk about are:

 1.  Narrow flow: lead the section from a general field to the particular research problem
 2.  Delimitations: determine the scope, context, personal engagement, significance and actuality of the research
 3.  Literature review: cite your research panorama briefly on the applied literature, present the main thread, its argument and state the exact research problem. Propose the new perspective.
 4.  Research objective & questions: define your specific research objective and add your questions to it. Your questions help not only you to carry out the research but to engage your readers in your own logic.
 5.  Research design & methods: present the chosen data collection and analysis method that you found suitable to reply your questions.
 6.  Potential outcomes or results, their implications: tell your assumptions and the potential outcomes as well as the threats to your research. Shed light on the implications and contributions of your results to the theory, methodology or practice. Tell who and why could benefit from these results, give an objective aspect to your value-added.
 7.  Roadmap: guide your readers through the remaining structure of the paper in one paragraph, and add a Roadmap to it so that they can understand easily your way of thinking and the structure itself.

 • – Provide specific information to the Chapters in the Roadmap.

A bevezetés tömören magyar nyelven

A kutatási anyagok bevezetője egyensúlyban van a konklúzióval.

 • – Szűkülő, egyre fókuszáló témavezetés jellemzi, amelyben egy általános kutatási területtől eljutunk a konkrét kutatási problémáig.
 • – Tartalmazza a kutatás elhatárolását: hatályát, kontextusát, a kutató személyes kötődését, de legfőképpen a kutatás jelentőségét és aktualitását.
 • – Utal a szakirodalmi áttekintőre: a felhasznált szakirodalom változatosságára, megbízhatóságára, bemutatja a legfőbb gondolatmenetet, az érvelés legfőbb pontjait és magát a konkrét kutatási problémát.
 • – Meghatározza a kutatás célját és kérdéseit.
 • – Utal a lehetséges kimenetelekre és eredményekre, azok alkalmazhatóságára és hozzájárulására (elméleti, módszertani, gyakorlati).
 • – Összegzi a kutatás további fejezeteinek tartalmát egy szűk bekezdésben, és Roadmappel zár.

Editor A.S., 2018

 

Photo retrieved (04/04/2018): https://www.aeo.ae/index.php/introduction-to-authorized-economic-operator/