Menu

Ricz Judit közleményei

Vissza     Az adatok 2018.03.09-ig fel vannak töltve.

2018

Economic crisis in Brazil: its roots, causes and scenarios

2017

Milyen hatásai lehetnek Trump NAFTA-val és Mexikóval kapcsolatos terveinek Latin-Amerikában?

 • Kovács Attila, Nagy Sándor Gyula, Ricz Judit, Vogel Dávid
 • KKI 4:1 : A KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI INTÉZET IDŐSZAKI KIADVÁNYA 2017:(5) Paper 20170320. (2017)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

The rise and fall (?) of a new developmental state in Brazil

 • Ricz J
 • TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG KÖZÉP ÉS KELET EURÓPÁBAN - SOCIETY AND ECONOMY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 39:(1) pp. 85-108. (2017)
 • Link(ek): DOI, Scopus
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

A klasszikus fejlesztő állam megközelítés: egy letűnt világ nyomában

 • Ricz J
 • KÖZ-GAZDASÁG 12:(2) pp. 65-91. (2017)
 • Link(ek): REAL, Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

New developmentalist experiments in Brazil and Egypt: a comparative study

A fejlesztő állam koncepció Afrikában: egykor és most?

 • Ricz J
 • Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

A dél-afrikai fejlesztő állam kudarca

 • Ricz J
 • Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Brazilian companies going global

Kísért a múlt: Egyiptom a régi fejlesztésorientált megközelítés csapdájában

 • Ricz J
 • KÜLGAZDASÁG 61:(9-10) pp. 55-87. (2017)
 • Link(ek): Kiadónál
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

El Estado Desarrollista: Hacia un Nuevo Concepto

 • Ricz J, Szabó B
 • Foro 1:(3) pp. 34-45. (2017)
 • Link(ek): Kiadónál
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Második versenyfutás Afrikáért: a nyugati és feltörekvő hatalmak afrikai jelenléte a gazdasági, politikai és fejlesztési együttműködések tükrében

 • Szunomár Á, Bujtás P, Czirják R, Gerőcs T, Ricz J, Sárvári B
 • Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2016

V4 goes global: exploring opportunities and obstacles in the Visegrad Countries’ cooperation with Brazil, India, China and South Africa

 • Patryk Kugiel (szerk.)
 • Link(ek): Egyéb URL
 • Könyv/Műhelytanulmány/Tudományos

Fejlesztő állam a huszonegyedik században: egy új megközelítés elemzési kerete

 • Ricz J
 • KÖZ-GAZDASÁG 11:(1) pp. 131-153. (2016)
 • Link(ek): REAL, Kiadónál
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

The Role of State in Varieties of Capitalism (SVOC): achievements and challenges for Central and Eastern Europe and the emerging markets

 • Ricz J
 • TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG KÖZÉP ÉS KELET EURÓPÁBAN - SOCIETY AND ECONOMY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 38:(2) pp. 287-291. (2016)
 • Link(ek): DOI, Kiadónál
 • Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos

Egyiptom a múlt csapdájában: a fejlesztés-orientált megközelítés kudarca

Developmental states in the 21st century: analytical structure of a new approach

A brazil gazdasági válság: helyzetkép, okok és kiutak

 • Ricz J, Nagy S Gy
 • KÜLÜGYI SZEMLE 15:(3) pp. 94-120. (2016)
 • Link(ek): REAL, Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Korszakalkotó viták a komparatív kapitalizmuskutatásban: Matthias Ebenau - Ian Bruff - Christian May: New Directions in Comparative Capitalisms Research: Critical and Global Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

 • Ricz J
 • HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 15:(1) pp. 145-148. (2016)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Ismertetés/Ismeretterjesztő

2015

Fejlesztő állam - egy letűnt világ nyomában (?)

Latin-Amerika: egy új korszak hajnala?: Cornia, G. A. (szerk.): Falling Inequality in Latin America. Policy Changes and Lessons. Oxford University press, Oxford, 2014, 370 oldal

 • Ricz J
 • KÜLGAZDASÁG 59:(7-8) pp. 122-131. (2015)
 • Link(ek): REAL, Matarka
 • Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Towards a new model of state-led development in Brazil (?)

Latin Amerika újabb válaszút előtt

 • Ricz J
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos

A fejlesztő állam átalakulása vagy hanyatlása?: Michelle Williams (szerk.): The End of Developmental State Routledge, New York, 2014, 257 o.

 • Ricz Judit
 • KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 62:(4) pp. 462-468. (2015)
 • Link(ek): REAL, Kiadónál
 • Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

2014

Developmental state in Brazil: past, present and future

 • Ricz J
 • FEDERALISMI.IT (20) Paper 27767. 20 p. (2014)
 • Link(ek): REAL, Kiadónál
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2013

Szegény(ségi) közgazdaságtan : a globális szegénység csökkentésének radikális újragondolása: Abhijit V. Banerjee–Esther Duflo: Poor Economics. 2011, Public Affairs, New York, 303 old

 • Ricz Judit
 • KÖZ-GAZDASÁG 8:(2) pp. 222-224. (2013)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

2012

Milton Friedman és a monetarizmus évszázada(i): csak a pénz számít?

 • Ricz Judit
 • KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 59:(12) pp. 1356-1361. (2012)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos

2010

Helyi gazdaságfejlesztés: ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Klaszterek szerepe a területi gazdaságfejlesztésben: avagy a hatékony klaszterpolitika alapja a területi szempontú klasztermonitoring

 • Ricz Judit
 • FALU VÁROS RÉGIÓ 2010:(1) pp. 18-23. (2010)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

A megújuló Kohéziós Politika menetrendje, avagy a Barca jelentés sarokkövei

 • Ricz Judit
 • FALU VÁROS RÉGIÓ 2010:(1) pp. 86-87. (2010)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

2009

Nyomornegyedek, szegénység, bűnözés - van-e kiút?: A nagyvárosi koncentrálódás társadalmi kihívásai a fejlődő országokban

 • Ricz Judit
 • FALU VÁROS RÉGIÓ 2009:(2) pp. 26-33. (2009)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

A fejlődés új paradigmája: elmélet és gyakorlat

 • Ricz Judit
 • Link(ek): DEA
 • Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Koordinálatlan városnövekedés az együtt tervezhető térségekben: a települések lehetséges tervezési válaszai : Kutatási jelentés

 • Ricz Judit, Salamin Géza, Sütő Attila, Hoffmann Csilla, Gere László
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos

2008

A városok területi növekedése - konfliktusok és kihívások a városi és környező terek között

 • Radvánszky Á, Ricz J, Salamin G, Sütő A (szerk.)
 • Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos

A szegénység csökkentésének gazdaságpolitikai lehetőségei

 • Ricz Judit
 • KÖZ-GAZDASÁG 3:(2) pp. 223-239. (2008)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Fejlesztéspolitikai dilemmák: az állam fejlődésben betöltött szerepének újradefiniálása

 • Ricz Judit
 • Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

A fejlődés új paradigmája: elmélet és gyakorlat

 • Ricz Judit
 • Link(ek): DEA
 • Disszertáció/PhD/Tudományos

Város és régió: tanulmányok Jiri Musil tiszteletére

 • Ricz Judit
 • FALU VÁROS RÉGIÓ 2008:(1) pp. 72-73. (2008)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

2007

Az agglomerálódás klasszikus és új logikája

 • Ricz Judit
 • KÜLGAZDASÁG 51:(7/8) pp. 83-102. (2007)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Urbanizációs válság a fejlődő országokban: trendek, dimenziók, következmények

 • Ricz Judit
 • TÉR ÉS TÁRSADALOM 21:(3) pp. 167-186. (2007)
 • Link(ek): DOI
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

A fejlődés térbelisége: a brazil eset.

 • Ricz Judit
 • Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Eduardo Lora (ed.): The State of State Reform in Latin America : Stanford, CA: Stanford University Press; Washington, D.C.: World Bank, 2007, 446 pp.

 • Ricz Judit
 • ACTA OECONOMICA 57:(3) pp. 309-314. (2007)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Szentes Tamás és szerzőtársai (2006): Fejlődés – Versenyképesség – Globalizáció II. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2006, 292 oldal, ISBN: 963 05 8316 X

 • Ricz Judit
 • KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 54:(9) pp. 837-841. (2007)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

2006

Régió – a regionális tudományok megközelítésében

 • Ricz Judit
 • Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Szentes Tamás és munkaközössége: Fejlődés – Versenyképesség – Globalizáció I.: Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, 411 o., 3675 forint

 • Ricz Judit
 • KÜLGAZDASÁG 50:(9-10) pp. 83-89. (2006)
 • Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

A területi egyenlőtlenségek és a fejlődés kapcsolata: Kanbur, R.–Venables, A. J. (szerk.): Spatial Inequality and Development. Oxford University Press, New York, 2005, 412 oldal

 • Ricz Judit
 • KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 53:(7-8) pp. 728-731. (2006)
 • Link(ek): Teljes dokumentum
 • Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Intézmények hatása és változása - a kelet-ázsiai példa : Pascha, W. – Storz, C. eds. (2005): Wirkung und Wandel von Institutionen – Das Beispiel Ostasien. Lucius & Lucius, Stuttgart

 • Ricz Judit
 • KÜLGAZDASÁG 50:(3) pp. 75-79. (2006)
 • Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

2005

Paradigmaváltás a fejlődés-gazdaságtanban

 • Ricz Judit
 • COMPETITIO 4:(2) pp. 109-123. (2005)
 • Link(ek): DEA
 • Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos