Menu

Institute of World Economy – 70th anniversary

 

2019-ben ünnepli a Világgazdasági Intézet a hetvenéves fennállását.

Ez alkalomból 2019. április 4-én ünnepi konferenciára kerül sor; illetve egy ünnepi tanulmánykötet is megjelenik, e-book formátumban. Alább található mind az ünnepi konferencia programja, és a tanulmánykötet tartalma.

 

In 2019, the Institute of World Economy celebrates the 70th anniversary of its establishment in 1949.

On this occasion, a Hungarian-language conference is organized on 4 April 2019; and an e-book is going to be issues as well (in Hungarian), with interviews and essays from the colleagues of the Institute. Below, you can find the program of the conference, and the content of the e-book.

 

A múlt öröksége – a jövő kihívásai – a 21. század világgazdasága.
Mit ad(hat) hozzá a Világgazdasági Intézet a világgazdaság működésének megértéséhez?

 

2019. április 4, 11.00-13.45, IX. előadó

 

11.00-12.15: Technológia-struktúraváltás

Simai Mihály: A Világgazdaság a világpolitika rabságában, vagy fordítva?
Gál Péter: Technikai fejlődés, strukturális változások, gazdasági átrendeződések, mint a világgazdasági integráció tényezője.
Magas István: Világgazdasági válságok és értelmezések – Diszciplináris és módszertani útvesztők.

 

12.30-13.45: Fejlődés-tudományok és globális, regionális integráció

Palánkai Tibor: Integráció és a világgazdaság.
Szentes Tamás: Nemzetközi gazdaságtan vagy világgazdaságtan? Fejlődés-gazdaságtan vagyfejlődés-tanulmányok?
Benczes István: Variációk (gazdasági) integrációra – integrációelméletek az oktatásban, kutatásban.


 

Az ünnepi konferencián bemutatásra kerül az intézet hetven éves fennállásának alkalmából összeállított e-book:

 

VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ VILÁGGAZDASÁG(TAN)
A világgazdaságtan diszciplínájának múltja, jelene és jövője – emlékezés és előretekintés a Világgazdasági Intézet 70 éves fennállásának alkalmából

 

Előszó.

I. Interjúk a Világgazdasági Intézet munkatársaival

Interjú Simai Mihállyal
Interjú Szentes Tamással
Interjú Surányi Sándorral
Interjú Palánkai Tiborral
Interjú Blahó Andrással
Interjú Magas Istvánnal
Interjú Gál Péterrel
Interjú Kengyel Ákos (In memoriam Lányiné Garai Katalin)
Interjú Kalotay Kálmánnal

 

II. Világgazdaságtan: hogyan oktatható, hogyan kutatható?

Palánkai Tibor, Simai Mihály & Szentes Tamás: A világgazdaság helye a Corvinuson.
Szentes Tamás: Tények, adatok és a mutatószámok felhasználásának anomáliái
Szentes Tamás: A közgazdaságtan oktatása: avagy mit, miből és hogyan (ne) tanítsunk?

Simai Mihály: A társadalomtudományok, a társadalmi innovációk és a felsőoktatás.
A tudás alapú társadalmak korának dilemmái – kérdések és válaszok. Interjú Palánkai Tibor közgazdász egyetemi tanárral, a Corvinus Egyetem Európai Tanulmányi és Oktatási Központjának igazgatójával.
Benczes István: Szempontok a hazai nemzetközi kapcsolatok doktori képzés versenyképessé tételéhez.
A Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Világgazdasági alprogramja helyzetéről – Interjú Benczes Istvánnal.
Interjú közgazdász doktoranduszokkal.
Simai Mihály: Gondolatok a közgazdász szakma jövőjéről.

 

III. Velünk maradt dilemmák: a világgazdasági folyamatok szintézisei

Magas István: Megszorítók és keynesiánusok. A fiskális válságkezelés tanulságai az OECD-ben.
Magas István:
Tíz évvel a világgazdasági válság után – Egy retrospektív elemzés (Utánközlés, Pénzügyi Szemle, 2019/1.)
Gál Péter: Monetáris és növekedési kérdőjelek – Gazdaságpolitikai dilemmák a világgazdaságban és Magyarországon
Szentes Tamás: Nyílt vagy rejtett ideológiák: A diszciplináris elkülönültség fogságába zárt társadalomtudomány.
Palánkai Tibor: Gondolatok a 21. századi kapitalizmusról és a „szociális államról” Thomas Piketty A tőke a 21. században című könyvének inspirációja alapján.
Surányi Sándor: A globalizálódás hatása és ellentmondásai.

Simai Mihály: Az egyházak a kölcsönös függőség és a globalizáció világában a 21. század elején.

 

IV. Korrajzok

Szentes Tamás visszaemlékezései, levelezései és feljegyzései
Simai Mihály visszaemlékezései, levelezései és feljegyzései

 

Melléklet: a Világgazdasági Intézet munkatársainak listája, 1949-1966

Melléklet: Fotók a Világgazdasági Intézet életéből